Wide 568 1970s stud luggageeverywhere

YFU Sveriges Historia

Youth For Understanding Sverige grundades officiellt 1961, när de första 18 svenska ungdomarna skickades till USA för att där tillbringa ett utbytesår. Tre år senare hade YFU över 100 utbytesstudenter som i slutet av 70-talet hade ökat till 340 stycken i antal, vilka alla tillbringat sitt år i USA. I början av 80-talet började YFU Sverige att utvidga sina program vilket ledde till ett breddat samarbete mellan de olika YFU-länderna, som för varje år blev fler.

Första gången YFU Sverige tog emot studenter var 1965 då amerikanska ungdomar kom för ett sex veckor långt sommarprogram och bodde hos värdföräldrar. Fram till 1982 var det endast amerikanska ungdomar som kom för att bo i Sverige, men i takt med att antalet YFU-organisationer ökade sände allt fler länder sina utbytesstudenter till Sverige.

YFU Globalt

Den globala organisation Youth For Understanding bildades i USA 1951 i syfte att ge världen en nystart i spåren av andra världskrigets förödelse. I ett samarbete mellan USA och Tyskland grundade man YFU some ett sätt att undvika framtida konflikter och för att lära sig mer om varandras kulturer. Sedan dess har vårt nätverk vuxit till att omfatta över 50 länder som med hjälp av kulturutbyten knyter samman världen. Samtidigt som våra studenter genomgår en enorm utveckling på det personliga planet, kan de positiva intryck de gör på sina värdfamiljer, vänner, skolor, lärare och grannar ha förmågan att påverka hela samhällen. I slutändan är det personliga åsikter som förändrar den allmänna opinionen. Och den allmänna opinionen påverkar de förtroendevalda som tar fram den socialpolitik som ligger till grund för allt internationellt diplomatiskt arbete. En enda persons handlingar kan med tiden påverka hela stater.

FÖrst ut 75 tyska och österrikiska ungdomar
Dr Rachel Andresen från Michigan i USA ville hjälpa ungdomar att resa till nya länder för att möta människor med idéer annorlunda en själv. De första deltagarna var 75 tyska och österrikiska ungdomar, som inbjöds att bo hos amerikanska värdfamiljer och gå på High School under ett år.

Det var ett led i ansträngningarna till en ökad internationell förståelse och tolerans efter andra världskriget. Dr Rachel Andresen ansåg att det krävdes en speciell insats för att återskapa vänskapsband mellan Tyskland och USA och därifrån föddes idén om utbyten med unga.

Började med stipendier

Genom åren har YFU utökat sina program och erbjudit utbyten mellan fler länder i världen. De första japanska eleverna kom till USA 1958. Samma år började även utbytet med Latinamerika. Gradvis grundades självstyrande, nationella YFU-organisationer för att erbjuda utbyten med USA och andra länder.

År 1990 var YFU den första organisationen att etablera längre utbytesprogram med länder i Central- och Östeuropa efter kalla kriget. YFU lägger fortfarande ner mycket arbete på att bygga ut programmen, till exempel genom att erbjuda stipendier till elever som annars inte skulle ha råd att delta.