Styrelsen

YFU Sverige styrelse arbetar med strategiska frågor utifrån organisationens mål, syfte och verksamhetsplan för att utveckla YFU:s verksamhet.

Styrelsen fattar exempelvis beslut om budget, prissättning, stipendier och gör övergripande ekonomiska överväganden samt drar upp riktlinjer för verksamheten. Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger om året – möten förlagda till helger, normalt under april, maj, september, november och februari. 

Styrelsen väljer också inom sig ett arbetsutskott, AU, som träffas mellan styrelsemötena och arbetar mer med löpande operativa frågor, uppföljning samt är stöd till National Director i bl.a. ekonomi- och personalfrågor.

Alla är välkomna att komma med frågor, kommentarer eller synpunkter till styrelsens om dess arbete eller vilka ämnen som du vill att styrelsen skall behandla.Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du skriva till styrelsens ordförande på ordforande@yfu.se. Vi ser fram emot att höra från dig!

Wide 1238 netherlandspoland 2015 staff discussion

Ulf Engström

Mandatperiod: 2016-2022, controller, AU
YFU-tillhörighet: Värdfamilj, Returnee USA
Ort: Kristinehamn
Yrke: Entreprenör

Victoria Cederlöf
Mandatperiod: 2018-2021 Ordförande i stipendiekommittén
YFU-tillhörighet: Tidigare informationspraktikant (YFU Chile) Tidigare styrelseledamot och ordförande i Stipendiekommittén 2015-2017.
Ort: Stockholm
Yrke: Journalist och utbildare. 


Torbjörn Gunnarsson
Mandatperiod:2018-2021

YFU-tillhörighet:Tidigare National director och returnee.
Ort: Stockholm
Yrke: Arbetar med sälj och marknadsföring


Lenka Medin

Mandatperiod: 2019-2022

YFU tillhörighet: Tidigare värdfamilj och volontär

Ort: Stockholm

Yrke: Utbildad arkitekt/civilingenjör och arbetar som enhetschef


Senior Advisor

Carl-Johan Sundberg

Mandatperiod: 2016-2019, vice ordförande, AU
YFU-tillhörighet:Returnee USA (Connecticut)
1976/1977, son Erik på utbyte USA (Chicago) 2011/2012, värdförälder (Alex från
Mexico) 2013/2014
Ort: Stockholm
Yrke: Professor, leg. läkare

Maria Forsgren

Mandatperiod 2017-2020, 
YFU-tillhörighet: Utbytesstudent Australien, värdsyskon och volontär
Ort: Umeå
Yrke: Konsult (utbildad psykolog)


Erik Lind
Mandatperiod: 2018-2021
YFU-tillhörighet: Returnee USA 05/06 och volontär.
Ort: Stockholm
Yrke: Projektledare


Rebecca Rieschel

Mandatperiod 2017-2020
YFU-tillhörighet: Utbytesstudent Uruguay.
Ort: Uppsala
Yrke: Student


Tanja Illic
Mandatperiod: 2015-2022

YFU-tillhörighet: ledamot i stipendiekommittén

Ort: Stockholm

Yrke: VD


Tove Wikström

Mandatperiod 2017-2020, 

YFU-tillhörighet: Utresandeförälder 2011/12

Värdfamilj 2015/16.

Ort: Mora

Yrke: Skolsköterska (distriktssköterska)


Elin Fernström

Mandatperiod: 2019-2022

YFU-tillhörighet:Returnee Sydafrika 2005/2006, värdsyster, volontär, suppleant och ledamot i styrelsen 2011- 2015

Ort: Nynäshamn

Yrke: Nämndsekreterare


Sarah Phillips

Mandatperiod: 2019-2022. Suppleant

YFU-tillhörighet: Tidigare värdfamilj flera gånger och även kontaktperson

Ort: Eslöv

Yrke: Utbildad nationalekonom och arbetsterapeut 


YFU Sveriges valberedning

YFUs valberedning söker kontinuerligt nya personer som är intresserade av ett arbete i styrelsen. Nominering till styrelsen hanteras av valberedningen som föreslår förändringar till medlemmarna på årsmötet. Om du har frågor kan du ställa dem till val@yfu.se. Det går utmärkt att nominera dig själv eller en person du känner till ledamot eller suppleant i styrelsen. Efter nomineringen kommer valberedningen hantera nomineringen.

Valberedningen
Val till styrelsen bereds av en valberedning. Valberedningen kan kontaktas på val@yfu.se. För närvarande består den av följande personer:
Birgit Hagsten, Solveig Ohlsson, Britt Tallhage, Eric Hellgren, Lauriina Pernu, Elin Palm.

Nominera till styrelsen