Styrelsen

YFU Sverige styrelse arbetar med strategiska frågor utifrån organisationens mål, syfte och verksamhetsplan för att utveckla YFU:s verksamhet.

Styrelsen fattar exempelvis beslut om budget, prissättning, stipendier och gör övergripande ekonomiska överväganden samt drar upp riktlinjer för verksamheten. Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger om året – möten förlagda till helger, normalt under april, maj, september, november och februari. 

Styrelsen väljer också inom sig ett arbetsutskott, AU, som träffas mellan styrelsemötena och arbetar mer med löpande operativa frågor, uppföljning samt är stöd till National Director i bl.a. ekonomi- och personalfrågor.

Alla är välkomna att komma med frågor, kommentarer eller synpunkter till styrelsens om dess arbete eller vilka ämnen som du vill att styrelsen skall behandla.Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du skriva till styrelsens ordförande på ordforande@yfu.se. Vi ser fram emot att höra från dig!

Wide 1238 netherlandspoland 2015 staff discussion

Maria Forsgren
Mandatperiod 2017-2020, Styrelseordförande
YFU-tillhörighet: utbytesstudent Australien, värdsyskon, volontär
Ort: Umeå
Yrke: Konsult (utbildad psykolog)

Ulf Engström
Mandatperiod: 2016-2022, Controller, AU
YFU-tillhörighet: Värdfamilj, returnee USA
Ort: Kristinehamn
Yrke: Entreprenör

Victoria Cederlöf
Mandatperiod: 2018-2021 Ordförande i stipendiekommittén
YFU-tillhörighet: Tidigare informationspraktikant (YFU Chile) Tidigare styrelseledamot och ordförande i Stipendiekommittén 2015-2017.
Ort: Stockholm
Yrke: Journalist och utbildare

Torbjörn Gunnarsson
Mandatperiod:2018-2021
YFU-tillhörighet:Tidigare National director och returnee
Ort: Stockholm
Yrke: Arbetar med sälj och marknadsföring

Lenka Medin
Mandatperiod: 2019-2022
YFU tillhörighet: Tidigare värdfamilj och volontär
Ort: Stockholm
Yrke: Utbildad arkitekt/civilingenjör och arbetar som enhetschef


Carl-Johan Sundberg
Mandatperiod: 2016-2019, AU
YFU-tillhörighet: Returnee USA 1976/1977, son Erik på utbyte USA 2011/2012, värdförälder (Alex från Mexico) 2013/2014
Ort: Stockholm
Yrke: Professor, leg. läkare

Erik Lind
Mandatperiod: 2018-2021
YFU-tillhörighet: Returnee USA 05/06 och volontär.
Ort: Stockholm
Yrke: Projektledare

Rebecca Rieschel
Mandatperiod 2017-2020
YFU-tillhörighet: Utbytesstudent Uruguay
Ort: Uppsala
Yrke: Student

Tanja Illic
Mandatperiod: 2015-2021
YFU-tillhörighet: ledamot i stipendiekommittén
Ort: Stockholm
Yrke: VD


Tove Wikström
Mandatperiod 2017-2020, 
YFU-tillhörighet: Utresandeförälder 2011/12
Värdfamilj 2015/16, Områdesrepresentant 2019/20
Ort: Mora
Yrke: Skolsköterska (distriktssköterska)

Elin Fernström
Mandatperiod: 2016-2022, Vice Styrelseordförande
YFU-tillhörighet: Returnee Sydafrika 2005/2006, värdsyster, volontär, suppleant och ledamot i styrelsen 2011- 2015
Ort: Nynäshamn
Yrke: Nämndsekreterare

Sarah Phillips
Mandatperiod: 2019-2022. Suppleant
YFU-tillhörighet: Tidigare värdfamilj flera gånger och även kontaktperson
Ort: Eslöv
Yrke: Utbildad nationalekonom och arbetsterapeut

YFU Sveriges valberedning

YFUs valberedning söker kontinuerligt nya personer som är intresserade av ett arbete i styrelsen. Nominering till styrelsen hanteras av valberedningen som föreslår förändringar till medlemmarna på årsmötet. Om du har frågor kan du ställa dem till val@yfu.se. Det går utmärkt att nominera dig själv eller en person du känner till ledamot eller suppleant i styrelsen. Efter nomineringen kommer valberedningen hantera nomineringen.

Valberedningen
Val till styrelsen bereds av en valberedning. Valberedningen kan kontaktas på val@yfu.se. För närvarande består den av följande personer:
Birgit Hagsten, Solveig Ohlsson, Britt Tallhage, Eric Hellgren, Elin Palm, Jerker Dacke, Lova Hellberg.

Nominera till styrelsen