Styrelsen

Styrelsen arbetar med strategiska frågor utifrån föreningens mål, syfte och verksamhetsplan för att utveckla YFU:s verksamhet.

Styrelsen fattar exempelvis beslut om budget, prissättning, stipendier och gör övergripande ekonomiska överväganden samt drar upp riktlinjer för verksamheten. Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger om året – möten förlagda till helger, normalt under april, maj, september, november och februari. Styrelsen väljer också inom sig ett arbetsutskott, AU, som träffas mellan styrelsemötena och arbetar mer med löpande operativa frågor, uppföljning samt är stöd till National Director i bl.a. ekonomi- och personalfrågor.

Alla är välkomna att komma med frågor, kommentarer eller synpunkter till styrelsens om dess arbete eller vilka ämnen som du vill att styrelsen skall behandla.Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du skriva till styrelsens ordförande på ordforande@yfu.se. Vi ser fram emot att höra från dig!

Rune Bolin
Mandatperiod: 2016-2019, ordförande, AU
YFU-tillhörighet: Returnee USA 2008/2009, mångårig lägerledare för YFUs orientations
Ort: Uppsala
Yrke: Lärare


Carl-Johan Sundberg

Mandatperiod: 2016-2019, vice ordförande, AU
YFU-tillhörighet:Returnee USA (Connecticut)
1976/1977, son Erik på utbyte USA (Chicago) 2011/2012, värdförälder (Alex från
Mexico) 2013/2014
Ort: Stockholm
Yrke: Professor, leg. läkare


Ulf Engström

Mandatperiod: 2016-2019, controller, AU
YFU-tillhörighet: Värdfamilj, Returnee USA
Ort: Kristinehamn
Yrke:Entreprenör

Victoria Cederlöf
Mandatperiod: 2018-2021 Ordförande i stipendiekommittén
YFU-tillhörighet: Tidigare informationspraktikant (YFU Chile) Tidigare styrelseledamot och ordförande i Stipendiekommittén 2015-2017.
Ort: Stockholm
Yrke: Journalist och utbildare. Projektanställd Coloured Glasses 40% 17-18.


Cesar Fuentes
Mandatperiod: 2016-2019
YFU-tillhörighet: Utbytesstudent i Sverige 2003/2004, efter flytt till i Sverige volontär för YFU.
Ort: Stockholm
Yrke:Fastighetsmäklare


Senior Advisor
Rolf Olofsson
YFU-tillhörighet:

Returnee Fenton, MI, USA 1966/67. Över 40 års erfarenhet av YFU i Sverige och internationellt samt fd ledamot i International AdvisorCouncil (IAC) 

Ort: Washington DC 

Yrke: Advokat


Torbjörn  Gunnarsson

Mandatperiod:2018-2021

YFU-tillhörighet:Tidigare National director och returnee.

Ort: Stockholm

Yrke: Arbetar med sälj och marknadsföring


Elin Fernström
Mandatperiod: 2016-2019, sekreterare, AU
YFU-tillhörighet:Returnee Sydafrika 2005/2006, värdsyster, volontär, suppleant och ledamot i styrelsen 2011- 2015
Ort: Nynäshamn
Yrke: Nämndsekreterare


Erik Lind
Mandatperiod: 2018-2021
YFU-tillhörighet: Returnee USA 05/06 och volontär.
Ort: Stockholm
Yrke: Projektledare


Linda Ohlin

Mandatperiod: 2017-2020

YFU-tillhörighet: Utbytesstudent i USA 1990/91, praktikant YFU Sverige 92, Värdfamilj 2016/17.

Ort: Åkersberga

Yrke: Lärare sv, eng, so


Rebecca Rieschel

Mandatperiod 2017-2020
YFU-tillhörighet: Utbytesstudent Uruguay.
Ort: Uppsala
Yrke: Student


Tanja Illic
Mandatperiod: 2015-2018, suppleant

YFU-tillhörighet: ledamot i stipendiekommittén

Ort: Stockholm

Yrke: VD


Tove Wikström

Mandatperiod 2017-2020, suppleant

YFU-tillhörighet: Utresandeförälder 2011/12

Värdfamilj 2015/16.

Ort: Mora

Yrke: Skolsköterska (distriktssköterska)


Maria Forsgren

Mandatperiod 2017-2020, suppleant
YFU-tillhörighet: Utbytesstudent Australien, värdsyskon och volontär
Ort: Umeå
Yrke: Konsult (utbildad psykolog)

YFU Sveriges valberedning

YFUs valberedning söker kontinuerligt nya personer som är intresserade av ett arbete i styrelsen. Nominering till styrelsen hanteras av valberedningen som föreslår förändringar till medlemmarna på årsmötet. Om du har frågor kan du ställa dem till val@yfu.se. Det går utmärkt att nominera dig själv eller en person du känner till ledamot eller suppleant i styrelsen. Efter nomineringen kommer valberedningen hantera nomineringen.

Valberedningen
Val till styrelsen bereds av en valberedning. Valberedningen kan kontaktas på val@yfu.se. För närvarande består den av följande personer:
Birgit Hagsten, Solveig Ohlsson, Britt Tallhage, Eric Hellgren, Lauriina Pernu, Elin Palm och Erik Nilsson.

Nominera till styrelsen

Dela