Wide 1311 switzerland 2015 globe

Vi är YFU

Nedan hittar du kontaktuppgifter till YFU Sveriges kanslipersonal samt till vår styrelse. Till kontoret kan du höra av dig om du har frågor kring våra utbytesprogram, värdfamiljskap, kostnader och annat som rör den operativa verksamheten. Till vår styrelse kan du vända dig om du har frågor kring samarbeten, utvecklingspunkter eller klagomålsärenden.