Wide about 2

OM YFU

Vi vill göra världen bättre

Youth for Understanding (YFU) är en ideell organisation som i 50 år har jobbat med kulturutbyten för ungdomar i världen.

YFU Sverige är en religiöst och politiskt obunden förening.

Vår grundtanke är: ”Vi vill bidra till en positiv global förändring. Genom kulturutbyten vill vi bidra till öppnare sinnen och hjärtan. Vi vill med våra utbyten skapa ett lärande som förändrar liv och i förlängningen bidrar till att vi får fler världsmedborgare."

Idag medverkar över 50 länder i Youth For Understandings nätverk och varje år bildas nya nationella organisationer. YFU är en av världens äldsta, största och mest respekterade internationella utbytesorganisationer. Sedan 1951 har ungefär 230 000 ungdomar gjort utbyten med YFU över hela världen. Nuförtiden deltar ca 5 000 ungdomar i våra program varje år. Över 12 000 aktiva volontärer över hela världen gör de här programmen möjliga.

Tidigare studenter lotsar nya studenterMycket av vårt arbete bygger på volontärer som på sin fritid engagerar sig i Youth For Understanding. De allra flesta har själva varit utbytesstudenter eller värdföräldrar och jobbar nu ideellt för att nya familjer och studenter ska få bra upplevelser under sitt utbytesår. Volontärarbetet är oavlönat och gör det möjligt för YFU att stötta studerande och värdföräldrar på en mycket personlig nivå ute i landet.

Vi tror på ett öppet internationellt samarbeteYouth For Understanding är ett internationellt nätverk av fristående, självständiga och likvärdiga samarbetspartners. Nationella organisationer arbetar tillsammans i en internationell gemenskap, där varje organisation är självständig men stöttar varandra ömsesidigt.Vi är övertygade om att alla internationella problem bäst kan lösas genom helhjärtat och öppet internationellt samarbete. Årligen träffas ledarna för de olika YFU organisationerna för att diskutera riktlinjer för verksamheten. Det ser vi som en trygghet för studenterna som möts av samma tanke och värdering oavsett vilket land de väljer att åka till.

Finns runt om i världen

YFU Sverige har ett samarbete över fem kontinenter med följande 33 länder:
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Lettland, Lettland, Litauen, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Paraguay, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Uruguay, USA, och Österrike.

Läs mer om YFU:s systerorganisationer i världen på www.YFU.org