Datapolicy

I och med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som börjar gälla den 25 maj 2018 har YFU Sverige sett över sin datahantering. Vi har förtydligat vårt ansvar i en datapolicy, och den hittar du här nedanför. Har du frågor om policyn, mejla info@yfu.se. Det är även dit du mejlar om du vill att vi tar bort dina persondata.